Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Noen foreldre trenger litt ekstra hjelp i hverdagen. På Barnas Stasjon Kristiansand kan alle som ønsker det delta i gratis lavterskeltilbud. Statsministeren og barne- og familieministeren dro på besøk. Blå Kors

Postet:
2019-02-02 06:31:11

Delt innhold:
Foreldremestring på Barnas Stasjon