Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:
FrPs politikk virker. Er du fornøyd med dette?

Postet:
2019-01-30 21:54:10

Delt innhold:
Ikke siden 1997 har Norge hatt færre asylsøkere
Ferske tall viser at det i 2018 var 3.054 asylsøknader. Det er det laveste tallet på 21 år.