Person / Aktør:
Anniken Huitfeldt
Anniken Huitfeldt
Parti: AP

Innlegg:
Møter med utenriksministeren og utenrikskomiteen i Tyrkia. Diskusjoner om NATO, Russland, menneskerettigheter og kurdernes situasjon.

Postet:
2019-01-25 10:21:22

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Anniken Huitfeldt