Person / Aktør:
Olemic Thommessen
Olemic Thommessen
Parti: H

Innlegg:
«Flyktninger fortere i jobb» var tema under besøket hos Kinn Høgre i dag. Interessant å møte en pionerkommune på integrering der ca 80% av flyktningene kommer i jobb. Traff også noen av dem det gjelder og fikk fine tilbakemeldinger på erfaringer de har gjort. Dagen gjør meg ennå sikrere på at vi holder rett kurs i integreringstrategien. Oppløftende og inspirerende!

Postet:
2019-01-25 18:46:46

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Olemic Thommessen