Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
🇫🇮🇮🇸🇳🇴🇸🇪🇩🇰 Helsinki: De nordiske statsministerne vil styrke samarbeidet for å nå klimamålene. De har undertegnet en erklæring om å jobbe for karbonnøytralitet i hvert av de nordiske landene. Dette er nødvendig dersom man skal lykkes med målet om å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. #nordicsolutions #climatechange Foto: Finnish Government & SMK

Emneknagger:

Postet:
2019-01-25 20:13:53