Person / Aktør:
Marianne Synnes
Marianne Synnes
Parti: H

Innlegg:
Svært fornøyd med at forslaget mitt fikk full tilslutning i komitébehandlingen 😊

Postet:
2019-01-23 11:47:14