Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:
FrP ønsker at folk skal kunne få skattefradrag for enkle tjenester i hjemmet som f.eks. vasking. Dette vil redusere det svarte markedet, gi økte skatteinntekter til staten, sørge for pensjon/sykelønnsrettigheter og folk flest får skattefradrag. Hva synes du om dette forslaget?

Postet:
2019-01-22 16:36:08

Delt innhold:
Vil tilrettelegge for at renhold i hjemmet skal være effektivt, enkelt og lovlig
Mange benytter vaskehjelp i hjemmet, men noen betaler dessverre svart. I tillegg er det en del useriøse arbeidsgivere i bransjen som betaler dårlig og unytter…