Person / Aktør:
Marianne Synnes
Marianne Synnes
Parti: H

Innlegg:
Sak i Dagens Perspektiv om behovet for etter-og videreutdanning, og hvordan vi bør innrette oss for å møte dette behovet: – Kompetanse er et av regjeringens viktigste prosjekt. Etter- og videreutdanning må bli en del av lærestedenes ordinære tilbud. https://t.co/ZRKov5zRxq

Postet:
2019-01-22 11:54:09

Delt innhold:
«Kompetanse» gjentatt 115 ganger i regjeringsplattformen
– Kompetanse er et av regjeringens viktigste prosjekt, sier Marianne Synnes (H). Hun mener etter- og videreutdanning må bli en del av lærestedenes ordinære tilbud.