Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Bare 2 av 10 toppledere i næringslivet er kvinner. Det vil likestillingsminister Linda Hofstad Helleland gjøre noe med. Les mer her: https://bit.ly/2W7oQjG

Postet:
2019-01-21 13:05:59

Delt innhold:
Råd for bedre kjønnsbalanse på toppen av næringslivet