Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:
Er veldig fornøyd med at FrP fikk gjennomslag på flere viktige områder. Spesielt følgende seiere mener jeg er viktig: - Skattefradrag for bompenger og reduserte bomtakster - Ytterligere reduksjon i eiendomskatt - Enda strammere innvandringspolitikk - Innføring av et NAV ombud

Postet:
2019-01-17 22:21:08

Delt innhold:
Flertall for folk flest
Mer vei, mindre bompenger og lavere eiendomsskatt. I dag sendte FrPs landsstyre partiet inn i sin første flertallsregjering.