Person / Aktør:
SunnivaHEi
SunnivaHEi
Parti: SV

Innlegg:
Det er bra at vi får en økning i barnetrygden, men det er ikke greit at den omfatter bare de minste barna. Bare 1/3 av barna omfattes av regjeringens endring. Samtidig øker barnehageprisene. Det er ikke bra nok. @audunlysbakken #svls #barnetrygd

Emneknagger:

Postet:
2019-01-19 11:22:01