Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
En ny oversikt fra Bufdir viser en betydelig økning i antall kommuner med akuttberedskap i barnevernet, men barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland forventer at alle kommuner får dette på plass snarlig.

Postet:
2019-01-17 13:50:06

Delt innhold:
Akuttberedskap i barnevernet i 86 prosent av kommunene
86 prosent av landets kommuner har nå etablert akuttberedskap i barnevernstjenesten. Regjeringen er godt fornøyd med at en så stor andel av landet nå har dette på plass, men understreker at de kommunene som fremdeles ikke har akuttberedskap, må få det ...