Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:
Det er ikke akseptabelt at folk må vente så lenge på å få behandlet klagesaker i NAV. Det er viktig for alle å få klarhet og forutsigbar rundt sin inntektsituasjon uavhengig om man får avslag eller innvilget sin søknad om en ytelse. Er du enig?

Postet:
2019-01-17 08:47:09

Delt innhold:
– Mange mister ytelser over lang tid, ytelser de er helt avhengig av. Det er ikke akseptabelt
Nå krever Frp svar fra egen regjering om den lange behandlingstida for klagesaker i Nav.