Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
I prosjektet TimeKred i Oslo har bydelen og sosiale entreprenører gått sammen om å belønne frivillighet med opplevelser. https://bit.ly/2FsRvdV

Postet:
2019-01-15 14:51:36

Delt innhold:
Ny samarbeidsstrategi for barn i lavinntektsfamilier