Person / Aktør:
Marianne Synnes
Marianne Synnes
Parti: H

Innlegg:
Skriver i Khrono i dag om hvilke rammevilkår som hindrer universiteter og høgskoler i å virkelig satse på livslang læring og mer EVU. Hvilke typer kurs har næringslivet behov for, og hvordan skal de finansieres? @NHO_no @Abelia_NHO https://t.co/a320t2U9AX

Postet:
2019-01-15 13:40:27

Delt innhold:
Hvorfor får ikke næringslivet tilgang til nok etter- og videreutdanning?
Egenbetaling. Med få unntak er det umulig å opprette kurs for næringslivet hvor man ønsker å kombinere egenbetaling med kurs som både gir studiepoeng og er identiske med kurs som inngår i ordinære studieløp, skriver Marianne Synnes (H).