Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
I dag kl. 14 lanseres regjeringens nye handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet. Målet er at både kvinners og menns rettigheter, behov og prioriteringer skal ivaretas i all norsk innsats for sikkerhet og fred.

Postet:
2019-01-11 14:00:09