Person / Aktør:
Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland
Parti: H

Innlegg:
I krig og konflikt er kvinner særlig utsatt for seksualisert vold. Forebygging og håndtering av seksualisert og kjønnsbasert vold er et viktig satsingsområde i den nye handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet. bit.ly/2D3Z6NG 🌍

Postet:
2019-01-11 17:20:49