Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Regjeringen gjør endringer i forbrukerapparatet. Hensikten er å skape et bedre vern for forbrukerne. Klagebehandlingstilbudet skal samles hos Forbrukertilsynet, og Forbrukerrådet skal rendyrkes som forbrukernes interesseorganisasjon.

Postet:
2019-01-10 10:24:09

Delt innhold:
Vil ha et tydeligere og mer slagkraftig forbrukerapparat
Regjeringen vil gjøre endringer i virkemiddelapparatet på forbrukerområdet. Endringene skal gi tydeligere rollefordeling, bedre samordning og et mer effektivt klagebehandlingstilbud. Beslutningen innebærer at Forbrukertilsynet flyttes ut av Oslo.