Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:
@efsakariassen @StvAftenblad @faktisk_no Samtlige partier på Stortinget var så vidt meg bekjent tilhengere av å oppheve tidsbegrensningen. Uenigheten gikk på om man skulle foreta lovendring over bordet uten høring etc eller kjøre vanlig prosess

Postet:
2019-01-06 22:59:45