Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:
FrPs Stortingsgruppe har nå fremmet dette forslaget for å stoppe norsk tilslutning til FNs migrasjonsplattform. Jeg utfordrer nå AP, H og SP til å støtte Fremskrittspartiet sitt forslag og jeg håper alle prøver å overtale de partiene

Postet:
2018-12-11 17:39:36