Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Litt av mitt innlegg i debatten om regionreformen.

Postet:
2018-12-06 17:26:40