Person / Aktør:
Anniken Huitfeldt
Anniken Huitfeldt
Parti: AP

Innlegg:
«Stortinget ber regjeringen stille krav overfor alle partnerlandene om framgang i arbeidet for åpenhet, presse-, ytrings-, tros- og organisasjonsfrihet.» Dette forslaget fremmet jeg i Stortinget i dag i debatten om utviklingspolitikk. Det ble vedtatt mot Høyre, Frp og Venstres stemmer. Hvorfor stemmer regjeringen mot å stille krav om menneskerettigheter? Lik og del krav om menneskerettigheter.

Postet:
2018-12-05 21:49:04