Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:
Er i dag i Stockholm der jeg deltar på Nordisk velferdsforum. Spennende og nyttig å lære hva som fungerer bra og hva som fungerer dårlig i våre naboland i kampen mot fattigdom og utenforskap

Postet:
2018-12-04 11:20:45

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Erlend Wiborg