Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
En ting er at 1/3 av medlemmene kan kreve en sak på sakskartet. Men noe annet er det når utvalget ikke har "kompetanse" eller myndighet til å behandle saken. Det er tilfellet i denne saken! Fellesnemnda kan ikke overprøve reguleringsplaner i Moss og Rygge. Ikke har de budsjett til å kvalitetssikre et stor samferdselsprosjekt heller. Det hadde i såfall vært å kaste bort offentlige penger. Og bare for å minne om det; Bane NOR har i flere måneder sprengt seg inn i fjellet fra nord og om få uker er Nyquistbyen revet i sør - i tillegg til at det er lagt ned betydelige summer for midlertidig å flytte på deler av Moss havn. Så hvor vil mindretallet her?? Nok må vel snart være nok? Mediehuset Moss Avis

Postet:
2018-11-30 09:48:41

Delt innhold:
(+) Nytt håp for krav om kvalitetssikring av alternativ jernbanetrasé
– Saken om å kreve at Samferdselsdepartementet kvalitetssikrer en jernbanetrasé med stasjon på Myra, må på sakskartet til Fellesnemnda i Nye Moss, sier Eirik Tveiten.