Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Denne nyheten tror jeg har gått under de fleste radarer - men den er ikke noe mindre god av den grunn :-) Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 19 millioner kroner til kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Dette vil gi alle søkere full innvilgelse av sine godkjente søknadsbeløp i 2018. Den store søknadsmengden viser at det er vilje til å bygge idrettsanlegg rundt om i landet. Gjennom merverdiavgiftskompensasjonen støtter regjeringen lokale idrettslag og foreninger som påtar seg slike investeringer og sørger for forutsigbare rammebetingelser. Lotteri- og stiftelsestilsynet har i 2018 godkjent 474 søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Samlet godkjent søknadsbeløp er 304 millioner kroner.

Postet:
2018-11-28 12:09:01