Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Jeg deler denne fra Nettavisen - med det samme temaet jeg har tatt opp flere ganger. Flere fattige familier er en direkte konsekvens av økende innvandring fra land hvor mange ikke har formell utdannelse. Blant flyktninger vet vi at kun 51,4 prosent har grunnskoleutdannelse. Da må vi ikke la oss overraske over at det tar tid før flyktninger kommer i arbeid, og at de følgelig har en anstrengt økonomisk situasjon. Tallene fortellerlikevel ikke hele sannheten: Spør man familiene selv, vil trolig mange oppleve at de har fått det vesentlig bedre i sin livssituasjon etter at de kom til Norge. Andelen som oppgir at de har materielle mangler i SSBs levekårsundersøkelse er 4,9 prosent. I 2004 var tallet 9 prosent. Det er en omfattende satsing på offentlige tjenester mot denne gruppen, for eksempel gratis kjernetid i barnehagen, fritidsaktiviteter og øvrige tjenester slik som skole, helse og eldreomsorg. Disse tjenestene regnes ikke inn i ulikhets- og fattigdomsstatistikk. https://www.nettavisen.no/nyheter/re-isaksen---flere-fattige-familier-er-en-direkte-konsekvens-av-kende-innvandring/3423562901.html?fbclid=IwAR1ALpdTofx--JOJUnTrnvD_zSuAki7lUWb5hIBaHePFCpdanA9k_k8PlvE

Postet:
2018-11-28 12:55:01