Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
SVs EØS-plan er et høyt spill med arbeidsplasser i Østfold! Jeg reagerer på SVs plan om å erstatte EØS-avtalen med bilaterale handelsavtaler. Det er utopisk å tro at vi skal få en bedre avtale for arbeidsplassene her i Østfold enn EØS-avtalen. Totalt gikk 69 % av eksporten fra Østfold til EØS-området. En handelsavtale kan overhodet ikke sammenlignes med den fulle tilgangen til det europeiske markedet som vi har på lik linje med EU-land, kombinert med vern av fiskeri og landbruk. Det vil risikere lønnsomme arbeidsplasser i hele landet. Norsk debatt om direktiver Det pågår en diskusjon i Stortinget om EUs jernbanedirektiv og andre felles regler som Norge må forholde seg til gjennom EØS. Direktivene sikrer et velfungerende marked med felles spilleregler for alle. De setter en minstestandard, men politikken vedtas av storting og regjering. Vi har påvirkning på både utforming og iverksettelse av disse spillereglene, og reservasjonsretten er reell. Men det er også store konsekvenser ved å bruke den. Norsk EU-medlemskap et ikke-tema Høyre er tilhengere av et norsk EU-medlemskap. Men EU-medlemskap er ikke noe aktuelt spørsmål i overskuelig fremtid. Men uavhengig av synspunkt på dette, registrerer jeg at et stort flertall av befolkningen ser fordelene av EØS-avtalen som fyller 25 år neste år.

Postet:
2018-11-26 22:06:06

Delt innhold:
Handel og brexit