Person / Aktør:
Mari Holm Lønseth
Mari Holm Lønseth
Parti: H

Innlegg:
Dette er en drøy påstand, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Retorikken deres hjelper verken bortførte barn eller jenter som tvangsgiftes. For det første: Forslaget sikrer at barn ikke automatisk mister sitt norske statsborgerskap ved bortføring. Det blir altså lettere å hjelpe forelderen i Norge. For det andre: Det tillates allerede i dag dobbelt statsborgerskap i mange av de landene hvor tvangsekteskap forekommer. Motstanden fra Sp og Ap vil uansett ikke hjelpe de kvinnene. Her trengs andre tiltak, hjelp både i Norge og i utlandet.

Postet:
2018-11-19 09:42:49

Delt innhold:
Ap og Sp: Regjeringen ofrer de svakeste når de vil innføre dobbelt statsborgerskap