Person / Aktør:
Olemic Thommessen
Olemic Thommessen
Parti: H

Innlegg:
Stemningsfullt alvor i Ukrainas ambassade under markeringen av 85 års dagen etter Holodomor. Den iverksatte hungerskatastrofen i Ukraina i 1932 - 1933 da flere millioner mennesker ble sultet til døde. Stalins nådeløse oppgjør med gjenstridige bønder som mistet alt de eide i kollektiviseringen av jordbruket, og effektiv undertrykkelse av ukrainernes selvstendighets trang. En av de største katastrofer i Europas historie.

Postet:
2018-11-15 21:26:21

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Olemic Thommessen