Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
– Bibliotekene er åpne møteplasser som legger til rette for fellesskap og inkludering av barn og unge basert på interesser på tvers av sosial bakgrunn. Med ekstra midler vil de kunne utvide og utvikle aktiviteter og møteplasser i samarbeid med barn og unge, frivillige og offentlige aktører. Derfor er det godt å se at Moss bibliotek har levert nok en god søknad sier tidligere mosseordfører Tage Pettersen (H) som nå sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Postet:
2018-11-14 12:14:55

Delt innhold:
(+) Biblioteket med millionsatsing mot ungdom