Person / Aktør:
Mari Holm Lønseth
Mari Holm Lønseth
Parti: H

Innlegg:
Hurra! Alle elever trenger gode digitale ferdigheter for å møte fremtiden og skape morgendagens jobber. Mer penger til utstyr er helt nødvendig 👏🏻😎

Postet:
2018-11-12 11:35:07

Delt innhold:
Tildeler én million til digitalt utstyr i skolen
Tre trønderske kommuner og Trøndelag fylkeskommune får til sammen én million kroner til anskaffing av digitalt utstyr.