Person / Aktør:
Hege H Liadal
Hege H Liadal
Parti: AP

Innlegg:
Dagens tjenestepensjon i privat sektor er sterkt urettferdig. Spesielt ovenfor kvinner og unge mennesker med deltidsjobb. -nå røyk denne sjanse for å rette opp dette og forskjellene mellom folk øker. #ikkeminregjering https://t.co/bsDzXh7xzt

Emneknagger:

Postet:
2018-11-05 07:54:00

Delt innhold:
KrFs veivalg gjør at én million nordmenn neppe får økt pensjon
KrFs regjeringsvalg gjør at forslaget om pensjonsopptjening fra første kroner antagelig stemmes ned. Én million nordmenn, blant dem mange kvinner, unge og lavtlønte, mister muligheten for bedre pensjon.