Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
– Vi vet at det å kunne norsk er avgjørende for å bli godt integrert i samfunnet vårt. Derfor skal vi stille strengere krav til norskopplæring. Vi skal nå erstatte timekravet til opplæring med et resultatkrav, det vil si at alle skal lære norsk på et tilfredsstillende nivå. Les mer her; https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/2018/integreringsstrategien-flere-maa-ut-i-jobb-og-delta-i-samfunnet/

Postet:
2018-10-29 17:40:28