Person / Aktør:
Bent Høie
Bent Høie
Parti: H

Innlegg:
@MaritArnstad @Trinesg Som du vet er det partier som forhandler om det politiske grunnlaget for en regjering - ikke en regjeringen i møte med ett parti. Høyre later ikke som, tvert imot - vi er tydelige på at dette er et forhandlingstema. AP har avvist dette som tema.

Postet:
2018-10-29 22:32:04