Person / Aktør:
Turid Kristensen
Turid Kristensen
Parti: H

Innlegg:
I dag er det FN-dagen, og Stortingspolitiker Ingunn Foss, Stortingspolitiker Norunn Tveiten Benestad og jeg valgte oss FNs bærekraftsmål nr. 4 - god utdanning til alle. I Norge har alle barn rett til utdanning, men i verden er det 263 millioner barn som ikke får gå på skole. Norge har doblet innsatsen til global utdanning siden 2013, og øker innsatsen ytterligere i 2019. Alle barn bør få gå på skole, alle barn bør få oppfylt drømmene sine.

Postet:
2018-10-24 20:55:44