Person / Aktør:
VamPus
VamPus
Parti: H

Innlegg:
Kompetanseprogram, ikke likelønnspott - rettet mot de kvinnedominerte utdanningsgruppene i offentlig sektor (for eksempel lærere, sykepleiere) #dax18 #likelønn https://t.co/4ZYzrjbjkp …

Emneknagger:

Postet:
2018-10-24 17:50:20

Delt innhold:
Lærerløftet
Regjeringens mål med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer. Skolen skal gi alle en god start i livet, bidra til sosial utjevning og sikre norsk arbeidsliv og velferd.