Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Utviklingen av momskompensasjonsordningen for frivillige lag og foreninger har vært som dere ser på bildet. I statsbudsjettet for neste år er den foreslått til rekordhøye 1,56 milliarder. For Høyre og regjeringen er dette en viktig prioritering til frivilligheten. Søknadsmengden har økt gjennom alle årene og av den grunn er vi ennå ikke på 100% kompensasjon. I 2018 tilfaller midlene i overkant av 23.500 organisasjoner.

Postet:
2018-10-23 13:51:38