Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Da har vi klart å parkere denne usikkerheten ift å løse RV19-utfordringen gjennom Moss! Og det er satt av penger på statsbudsjettet som SVV kan planlegge med i 2019. Nå bør vi se fremdrift 💪

Postet:
2018-10-22 20:46:21