Person / Aktør:
Helge Orten
Helge Orten
Parti: H

Innlegg:
Konkurranse fungerer, også på jernbanen. Alle aktørene som var med i finalerunden lå under dagens kostnadsnivå, ikke minst fordi de mener de skal få flere til å bruke tog.

Postet:
2018-10-21 10:27:30