Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Utrolig hva en liten post på 140 tegn på Twitter kan føre til 😂😂 – Det er viktig for meg å poengtere at jeg, som så og si alle politikere, ønsker at færrest mulig skal kjøre bil. Det er en målsetning det er bred oppslutning om. Men veksten av syklister i Oslo har eksplodert uten at kulturen har hengt med. Forholdet mellom syklist og fotgjenger har ikke vært noe stort tema før det siste året, men nå er det i ferd med å bli det, sier Pettersen.

Postet:
2018-10-16 23:25:54

Delt innhold:
Stortingspolitiker om Oslo-syklister: – Sykler som om sykkelen er stjålet