Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
I dag er det 62 kommuner som har færre enn to årsverk i barnevernet. Vi trenger mer kompetanse og døgnbemanning i barnevernet. Enig?

Postet:
2018-10-11 21:08:16

Delt innhold:
Høyre
I dag er det 62 kommuner som har færre enn to årsverk i barnevernet. Kristin Ørmen Johnsen, leder i familie- og kulturkomiteen, mener at kommuner som har under fem ansatte i barnevernet, kan ikke ha ansvar for denne tjenesten. Vi trenger mer kompetanse og døgnbemanning i barnevernet. Enig?