Person / Aktør:
Mari Holm Lønseth
Mari Holm Lønseth
Parti: H

Innlegg:
1. For et bra budsjett! 💙 Det går veldig bra i Norge. Økonomien vokser, det skapes flere jobber, flere velger yrkesfag og flerefullfører videregående. Men mye kan bli bedre. Folk skal møte bedre og mer effektive offentlige tjenester. Derfor skal vi bruke 1,7 milliarder for å digitalisere mer. Barna i skolen skal møte sin drømmelærer. Derfor bevilges penger til 600 nye lærespesialister. Ingen skal falle utenfor. Alle skal inviteres inn i arbeidslivet. Derfor bevilger vi 125 millioner kroner for å følge opp inkluderingsdugnaden. Et godt budsjett som legger til rette for at bedriftene kan skape flere arbeidsplasser og at vi fortsatt får gode tjenester fra det offentlige!👏🏻👏🏻 2. Hjemlengselen blir stor når statsbudsjettet legges frem i Norge! (Selv om det er spennende å lære om nedrustningsarbeid i FN (med slike flotte hodetelefoner)) 🤔

Postet:
2018-10-08 18:19:23