Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
640 millionar kroner meir på kulturbudsjettet https://t.co/ahi7GRmdSq

Postet:
2018-10-08 10:49:59

Delt innhold:
640 millionar kroner meir på kulturbudsjettet
Regjeringa sitt framlegg til kulturbudsjett for 2019 er på vel 14,8 milliardar kroner. Det inneber ein auke på om lag 640 millionar kroner eller 4,5 prosent frå saldert budsjett 2018.