Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
RT @ReddBarna: Flott at gratis kjernetid for lavinntektsfamilier utvidet til 2-åringer! #Barnehage er en viktig arena for lek og læring og bør være tilgjengelig for alle barn. Men viktig at ordningen synliggjøres ! I dag blir denne ordningen i altfor liten grad brukt. #statsbudsjettet2019

Emneknagger:

Postet:
2018-10-08 12:14:08