Person / Aktør:
Mari Holm Lønseth
Mari Holm Lønseth
Parti: H

Innlegg:
Skal barn komme seg trygt til og fra skolen, vi komme oss trygt hjem og bedriftene få varene fort frem, så må vi ha gode veier. Vedlikeholdsetterslepet på veiene i Trondheim er enormt. Høyre vil få bukt med etterslepet. Vi har dessverre ikke flertall - enda.

Postet:
2018-10-05 17:28:10

Delt innhold:
- Det er fullstendig galskap
Høyres Niklaus Haugrønning er forbannet og frustrert over at det ikke tas krafttak for å bedre de kommunale veiene.