Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:
@EivorEvenrud @andmyg @bmoxnes @frp_no Når Rødt er imot privat eiendomsrett og dermed privateide bedrifter sier det seg selv

Postet:
2018-10-06 22:12:09