Person / Aktør:
Mari Holm Lønseth
Mari Holm Lønseth
Parti: H

Innlegg:
Mens det er trontaledebatt i Stortinget, sitter jeg og følger møte i FNs sikkerhetsråd. Det er veldig spennende dager i USA - men det er klart den politiske situasjonen hjemme i Norge også er spennende. Hadde jeg vært hjemme ville jeg snakket om hvor viktig det er at vi fortsatt lar alle gode krefter bidra til å løse våre felles utfordringer. Vi kan ikke stenge private og ideelle ute fra å levere tjenester til kommunene om vi ønsker at Norge fremdeles skal være verdens beste land å bo i. Vi skal ikke ikke rekommunalisere tjenester slik Ap foreslår. Dessverre får jeg ikke til å gå i detalj på hvilke tjenester det gjelder, for det vil ikke Ap fortelle oss. Hvorfor er rekommunalisering en dårlig ide? I årene fremover vil vi bli flere eldre, flere barn skal begynne i barnehagen og skattepengene må brukes smartere enn før etterhvert som handlingsrommet blir mindre. Mye skal digitaliseres og automatiseres for å sørge for at vi møter en effektiv og brukervennlig offentlig forvaltning. Kommunene kan ikke alltid være i front med å drive innovasjon eller bygge opp IT-systemer, for å nevne noe. Kommunene trenger konkurranse utenfra for å kunne bli bedre og bruke skattepengene våre på en best mulig måte. Det er noe eget med politikere som tror at de sentralt har best oversikt over hvordan et kommunalt tilbud skal leveres. Jeg sier ikke at alle kommuner skal ha spesielle private og ideelle tjenester, men jeg sier at kommunene selv må bestemme hvordan tilbudet leveres best. Jeg har tro på at lokale politikere vil og bør sitte med ansvaret for å løse kommunale oppgaver. Den samme troa på de som sitter nærmest folk, synes ikke Ap å ha. Skal vi lykkes med å levere gode tjenester, kan vi ikke legge alle eggene i en kurv. Vi kan ikke tvinge kommunene til å rekommunalisere tjenester. Vi må heller invitere private og ideelle inn. Alle hode krefter må være med for at vi skal lykkes.

Postet:
2018-10-03 16:43:38