Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
I Oslo har Rødt allerede fått gjennomslag for kravet i flere bydeler: http://www.dagsavisen.no/oslo/gratis-prevensjon-i-tre-bydeler-1.481213

Postet:
2017-09-01 11:38:00