Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Rødt er et miljøparti. 🌍 Stem på en utfordrer. Stem Rødt. Stadige krav om mer profitt og mer forbruk er i ferd med å ødelegge jorda. Barna våre vil vokse opp i en farligere verden på grunn av global oppvarming. Derfor haster det å bygge opp grønne næringer i takt med at vi trapper ned oljeindustrien. Norge må vise at det er mulig å ha et velferdssamfunn uten å ødelegge miljø og klima. Les mer på https://rødt.no/miljo

Postet:
2017-09-01 18:00:00

Delt innhold:
Fornybar framtid