Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Lurer du på hva Rødt mener om kunst og kultur? Nestleder og kulturpolitisk talsperson, Marie Sneve Martinussen svarer i Morgenbladet.

Postet:
2017-09-08 16:20:00

Delt innhold:
Til kjernen
Rødt tar sjansen på å støtte et nytt kulturløft, selv om det forrige stort sett førte til signalbygg og infrastruktur. Det neste skal gå til kunstnerne, lover nestleder Marie Sneve Martinussen.